ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบเรนิซที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| พระราชโอรส/ธิดา = [[คลีโอพัตราที่ 5]]
| พระราชบิดา = [[ปโตเลมีที่ 9]]
| พระราชมารดา = [[คลีโอพัตรา เซเลเนเลเนแห่งซีเรีย]]
| พระสวามี = [[ปโตเลมีที่ 10]]<br />[[ปโตเลมีที่ 12]]
}}
679

การแก้ไข