ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารเคมี"

เพิ่มขึ้น 3,111 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
Translate from Eng ---> Thai (Chemical substance)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Translate from Eng ---> Thai (Chemical substance))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* '''[[โมเลกุล]]''' เป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของสารประกอบที่ยังมีคุณสมบัติของสารประกอบเดิมนั้นอยู่
* '''[[ไอออน]]''' เป็น [[อะตอม]] หรือ กลุ่มของอะตอมที่สูญเสียประจุไฟฟ้าเรียกว่า '''แคตไอออน''' หรือเพิ่มเรียก'''แอนไอออน''' [[อิเล็กตรอน]]
* [[ปฏิกิริยาเคมี]] เป็นกระบวนการที่สสาร หนึ่ง สอง หรือมากกว่า (เรียกว่า รีแอกแตนต์) มาผสมรวมกันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจาก[[ตัวตั้งต้น|สารตั้งต้น]]
*
{{สาขาเคมี}}
*
*
*
*
{{สาขาเคมี}}'''สารเคมี''' หรือที่รู้จักกันในชื่อของ '''สารบริสุทธิ์''' คือ รูปแบบหนึ่งของสสารที่มีองค์ประกอบคงที่และมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้ด้วยวิธีการทางกายภาพ ซึ่งก็คือ ปราศจากการทำลายพันธะเคมีนั่นเอง
 
สารเคมีสามารถเป็นได้ทั้ง ธาตุ, สารประกอบ,ไอออน หรือ โลหะผสม (โลหะเจือ)
 
สารเคมีบ่อยครั้งถูกเรียกเป็น 'สารบริสุทธิ์' เพื่อแยกตัวมันออกจากสารผสม ตัวอย่างทั่วไปของสารเคมี เช่น น้ำบริสุทธิ์ น้ำมีคุณสมบัติและสัดส่วนของไฮโดรเจนและออกซิเจนเหมือนกัน ไม่ว่าจะนำมาจากแม่น้ำหรือทำขึ้นในห้องปฏิบัติการ
 
สารเคมีอื่นๆ ที่พบทั่วไปในรูปของสารบริสุทธิ์ เช่น เพชร(คาร์บอน), ทอง, เกลือแกง(โซเดียมคลอไรด์) และน้ำตาลทราย(ซูโครส)
 
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติไม่มีสารใดที่บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงและความบริสุทธิ์ของสารเคมีถูกระบุโดยขึ้นอยู่กับความเจาะจงในการใช้สารเคมี
 
สารเคมีปรากฏให้เห็นในรูปแบบของของแข็ง, ของเหลว, ก๊าซ หรือ พลาสมา และอาจเปลี่ยนสถานะไปมาได้โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความดัน สารเคมีอาจถูกรวมเข้าด้วยกันหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารอื่นได้โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี
 
รูปแบบของพลังงาน เช่น แสงและความร้อน ไม่ถือเป็นสสาร ด้วยเหตุนี้จึงไม่ถูกจัดเป็นสารตามการพิจารณาข้างต้น
[[หมวดหมู่:เคมี]]
[[หมวดหมู่:สารเคมี]]
ผู้ใช้นิรนาม