ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานาธิบดีตุรกี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี''' ({{lang-en|President of the Republic of Turkey}},{{lang-tr|Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı}}) ถือเป็นประมุขแห่งรัฐ ทำหน้าที่สร้างความความเป็นเอกภาพของชาติ มีการดำเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี (Constitution of Turkey) และมีการจัดความเป็นระเบียบภายในรัฐ นับตั้งแต่มาตรา 101 ถึง 106 ของรัฐธรรมนูญได้ระบุถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบของประธานาธิบดี ซึ่งประเทศตุรกีมีประธานาธิบดีมาแล้ว 12 คน (พ.ศ.2560) โดยแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคนละ 5 ปี ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ [[เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน]] (Recep Tayyip Erdogan) โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ [[28 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]] จนถึงปัจจุบัน
 
== ประธานาธิบดี ==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! {{Abbr|No.|Number}}
! width=150|Name<br />{{small|(birth–death)}}
! Portrait
! colspan=2|Term of office
! Political party
! colspan=2|Elected
|--
! rowspan=4 style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| 1
| rowspan=4|[[มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก]]<br />{{small|(1881–[[Death and state funeral of Mustafa Kemal Atatürk|1938]])}} || rowspan=4|[[File:Ataturk1930s.jpg|90px]] || 29 October 1923 || 1 November 1927 || rowspan=4|[[Republican People's Party (Turkey)|Republican People's Party]] || 1 || 1923
|--
| 1 November 1927 || 4 May 1931 || 2 || 1927
|--
| 4 May 1931 || 1 March 1935 || 3 || 1931
|--
| 1 March 1935 || 10 November 1938<ref name="death">Died in office.</ref> || 4 || 1935
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| —
| style="background:#e6e6aa;"| [[Abdülhalik Renda]]<br />{{small|(1881–1957)}} || style="background:#e6e6aa;"| [[File:TBMM Başkanı Abdülhalik Renda.jpg|90px]] || style="background:#e6e6aa;" | 10 November 1938 || style="background:#e6e6aa;"| 11 November 1938 || style="background:#e6e6aa;"| [[Republican People's Party (Turkey)|Republican People's Party]] || style="background:#e6e6aa;"| — || style="background:#e6e6aa;"| —
|--
! rowspan=4 style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| 2
| rowspan=4|[[İsmet İnönü]]<br />{{small|(1884–1973)}} || rowspan=4|[[File:Inonu Ismet.jpg|90px]] || 11 November 1938 || 3 April 1939 || rowspan=4|[[Republican People's Party (Turkey)|Republican People's Party]] || 5 || 1938
|--
| 3 April 1939 || 8 March 1943 || 6 || 1939
|--
| 8 March 1943 || 5 August 1946 || 7 || 1943
|--
| 5 August 1946 || 22 May 1950 || 8 || 1946
|--
! rowspan=3 style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| 3
| rowspan=3|[[Celâl Bayar]]<br />{{small|(1883–1986)}} || rowspan=3|[[File:Celal Bayar (cropped).jpg|90px]] || 22 May 1950 || 14 May 1954 || rowspan=3|[[Democrat Party (Turkey, historical)|Democrat Party]] || 9 || 1950
|--
| 14 May 1954 || 1 November 1957 || 10 || 1954
|--
| 1 November 1957 || 27 May 1960<ref>Deposed in the [[1960 Turkish coup d'état]].</ref> || 11 || 1957
|--style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}"
| rowspan="2" | '''4''' || {{nowrap|'''National Unity Committee'''}}<br />{{nowrap|{{small|Chairman: General [[Cemal Gürsel]]}}}} ||colspan=1|[[File:Cemal Gürsel (1).jpg|90px]]|| colspan="1" |27 May 1960||colspan=1|10 October 1961||colspan=1|[[Turkish Armed Forces|Military]]||colspan=2| —
|--
| [[Cemal Gürsel]]<br />{{small|(1895–1966)}} || [[File:Cemal Gürsel (1).jpg|90px]] || 10 October 1961 || 2 February 1966<ref>Removed from office due to ill health.</ref> || [[Independent (politician)|Independent]] || 12 || 1961
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:black;"| —
| style="background:#e6e6aa;"| [[:tr:İbrahim Şevki Atasagun|İbrahim Şevki Atasagun]]<br />{{small|(1899–1984)}} || style="background:#e6e6aa;"| [[File:No image.png|90px]] || style="background:#e6e6aa;" | 2 February 1966 || style="background:#e6e6aa;"| 28 March 1966 || style="background:#e6e6aa;"| [[Independent (politician)|Independent]] || style="background:#e6e6aa;"| — || style="background:#e6e6aa;"| —
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:black;"| 5
| [[Cevdet Sunay]]<br />{{small|(1899–1982)}} || [[File:Cevdet Sunay.png|90px]] || 28 March 1966 || 28 March 1973 || [[Independent (politician)|Independent]] || 13 || 1966
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| —
| style="background:#e6e6aa;"| [[Tekin Arıburun]]<br />{{small|(1903–1993)}} || style="background:#e6e6aa;"| [[File:No image.png|90px]] || style="background:#e6e6aa;" | 28 March 1973 || style="background:#e6e6aa;"| 6 April 1973 || style="background:#e6e6aa;"| [[Justice Party (Turkey)|Justice Party]] || style="background:#e6e6aa;"| — || style="background:#e6e6aa;"| —
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:black;"| 6
| [[Fahri Korutürk]]<br />{{small|(1903–1987)}} || [[File:Fahri koruturk.jpg|90px]] || 6 April 1973 || 6 April 1980 || [[Independent (politician)|Independent]] || 14 || [[Turkish presidential election, 1973|1973]]
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| —
| style="background:#e6e6aa;"| [[İhsan Sabri Çağlayangil]]<br />{{small|(1908–1993)}} || style="background:#e6e6aa;"| [[File:Ihsan Sabri Caglayangil (1968).jpg|90px]] || style="background:#e6e6aa;" | 6 April 1980 || style="background:#e6e6aa;"| 12 September 1980<ref>Deposed in the [[1980 Turkish coup d'état]].</ref> || style="background:#e6e6aa;"| [[Justice Party (Turkey)|Justice Party]] || style="background:#e6e6aa;"| — || style="background:#e6e6aa;"| —
|--style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}"
| rowspan="2" | '''7''' || {{nowrap|'''[[National Security Council (Turkey)|National Security Council]]'''}}<br />{{nowrap|{{small|Chairman: General [[Kenan Evren]]}}}} ||colspan=1|[[File:No image.png|90px]]|| colspan="1" |12 September 1980||colspan=1|9 November 1982||colspan=1|[[Turkish Armed Forces|Military]] ||colspan=2| —
|--
| [[Kenan Evren]]<br />{{small|(1917–2015)}} || [[File:No image.png|90px]] || 9 November 1982 || 9 November 1989 || [[Independent (politician)|Independent]] || 15 || [[Turkish constitutional referendum, 1982|1982]]
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:black;"| 8
| [[Turgut Özal]]<br />{{small|(1927–1993)}} || [[File:Turgut Özal cropped.jpg|90px]] || 9 November 1989 || 17 April 1993<ref name="death" /> || [[Motherland Party (Turkey)|Motherland Party]] || 16 || [[Turkish presidential election, 1989|1989]]
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| —
| style="background:#e6e6aa;"| [[Hüsamettin Cindoruk]]<br />{{small|(1933–)}} || style="background:#e6e6aa;"| [[File:Hüsamettin cindoruk.jpg|90px]] || style="background:#e6e6aa;" | 17 April 1993 || style="background:#e6e6aa;"| 16 May 1993 || style="background:#e6e6aa;"| [[Democratic Party (Turkey, current)|True Path Party]] || style="background:#e6e6aa;"| — || style="background:#e6e6aa;"| —
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| 9
| [[Süleyman Demirel]]<br />{{small|(1924–2015)}} || [[File:Suleyman Demirel 1998.jpg|90px]] || 16 May 1993 || 16 May 2000 || [[Democratic Party (Turkey, current)|True Path Party]] || 17 || [[Turkish presidential election, 1993|1993]]
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:black;"| 10
| [[Ahmet Necdet Sezer]]<br />{{small|(1941–)}} || [[File:Ahmet Necdet Sezer 2006.jpg|90px]] || 16 May 2000 || 28 August 2007 || [[Independent (politician)|Independent]] || 18 || [[Turkish presidential election, 2000|2000]]
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| 11
| [[Abdullah Gül]]<br />{{small|(1949–)}} || [[File:Abdullah Gül (cropped version).jpg|90px]] || 28 August 2007 || 28 August 2014 || [[Justice and Development Party (Turkey)|Justice and Development Party]] || 19 || [[Turkish presidential election, 2007|2007]]
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| 12
| [[เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน]]<br />{{small|(1954–)}} || [[File:Recep Tayyip Erdogan 2017.jpg|90px]] || 28 August 2014 || Incumbent || [[Justice and Development Party (Turkey)|Justice and Development Party]] || 20 || [[Turkish presidential election, 2014|2014]]
|}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{ประธานาธิบดีตุรกี}}
74,856

การแก้ไข