ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|สัญลักษณ์_กว้าง =
|สัญลักษณ์_บรรยาย =
|ตรา = igpthai.jpg
|ตรา_กว้าง = 150px
|ตรา_บรรยาย =
 
จนกระทั่งมีประกาศ ก.พ.ร. ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ให้เปลี่ยนแปลงสภาพของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็น[[หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ประเทศไทย)|หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ]]
 
== บทบาทหน้าที่ ==
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการ ดังนี้
* การบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการบริหาร
* การบริการงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
* การบริการฝึกอบรมและพัฒนา
 
== อ้างอิง ==
56,847

การแก้ไข