ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 24"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** TNN Arts News
* [[กาญจนา ทัพจีน]] (จุ๊)
** [[TNN Good Morning News]] (พิธีกรหลัก)
** TNN News Focus (9:00)
* [[กิตติกรณ์ ศิลปดนตรี]] (เบนซ์)
== ธ ==
*[[ธัญญาพร สุวรรณรัตน์]] (นก)
** TNN Arts News (ศุกร์)
** TNN บันเทิง Good Morning
** TNN Arts News (ศุกร์)
* [[ธิตินันท์ ชนินทร์วงศ์]] (น้อง)
** TNN Day News (พิธีกรหลัก)
** The Key ไขการเมือง เรื่องใก้ลตัว
* [[สุชาทิพ จิรายุนนท์]] (พลอย)
** [[TNN Good Morning News]] (พิธีกรหลัก)
** TNN News Focus (9:00)
* [[สุทธิดา เกษวิทย์]] (ผึ้ง)
285

การแก้ไข