ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานวิจัยที่มีความเริ่มแรก"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ]] [[:en:Primary_source]]ปฐ
มภูมิ]] [[:en:Primary_source]]
* [[ความเริ่มแรก]] [[:en:Original_idea]]
 
ผู้ใช้นิรนาม