ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพระสมุทรเจดีย์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
||1.||นาเกลือ|| || (Na Kluea) || ||8 หมู่บ้าน||
|-
||2.||บ้านในคลองสวนบางปลากด|| || (BanNai Khlong SuanBang Pla Kot)|| ||413 หมู่บ้าน||
|-
||3.||แหลมฟ้าผ่าบ้านคลองสวน|| || (LaemBan FaKhlong PhaSuan)|| ||134 หมู่บ้าน||
|-
||4.||ปากคลองบางปลากด|| || (Pak Klong Bang Pla Kot)|| ||4 หมู่บ้าน||
|-
||5.||ในคลองบางปลากดแหลมฟ้าผ่า|| || (NaiLaem KhlongFa Bang Pla KotPha)|| ||13 หมู่บ้าน||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม