ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Nessi5/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Vb res 7|9 ส.ค.|12:30|MSC|'''{{vbw-rt|TPE}}'''|3–0|{{vbw|SRI}}|25–15|25–17|25–13|||75–45}}
{{Vb res 7|9 ส.ค.|15:00|ASA|'''{{vbw-rt|THA}}'''|3–0|{{vbw|MDV}}|25–9|25–13|25–9|||75–31}}
{{Vb res 7|10 ส.ค.|12:30|MSC|'''{{vbw-rt|TPE}}'''|3–0|{{vbw|MDV}}|25–14|25–11|25–10|||75–35}}
{{Vb res 7|10 ส.ค.|15:00|ASA|{{vbw-rt|THA}}|–|{{vbw|SRI}}|–|–|–|||}}
{{Vb res 7|11 ส.ค.|12:30|MSC|{{vbw-rt|SRI}}|–|{{vbw|MDV}}|–|–|–|||}}
3,717

การแก้ไข