ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
}}
 
'''โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา''' ({{lang-en|Loei Anukul Wittaya School}}) , ([[อักษรย่อ]] : ล.อ.ว , L.A.W) หรือเรียกอย่างย่อว่า '''เลยอนุกูล''' หรือ '''เลยอะ''' เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษา|โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]]สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตั้งอยู่เลขที่ 251 [[ถนนมลิวรรณ]] ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1042520457&Area_CODE=101719 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน]</ref>
 
'''โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา''' เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมใน'''โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์''' ของสสวท ร่วมกับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] และ[[โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย]] และยังเป็นโรงเรียนพี่น้องกับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขัน'''ฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล''' ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
'''โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา''' ตั้งอยู่เลขที่ 251 [[ถนนมลิวรรณ]] ตำบลนาอาน [[อำเภอเมืองเลย]] [[จังหวัดเลย]] มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่งมีนายชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวรพจน์ ฟอกสันเที๊ยะ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และนายฉลอง บาลลา เป็นผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดเลยเพื่อเริ่มก่อตั้ง โดยครั้งแรกที่เริ่มก่อตั้งนั้น มีนายสายเดิร บุญตรา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงคานมารักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นเวลา 24 วัน จากนั้นทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายฉลอง บาลลา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ ในปีพ.ศ. 2521 ซึ่งถือเป็นท่านผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน<ref>ประวัติโรงเรียน</ref>
 
ปัจจุบัน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 251 [[ถนนมลิวรรณ]] ตำบลนาอาน [[อำเภอเมืองเลย]] [[จังหวัดเลย]] สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมยมศึกษา เขต 19 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง โรงยิม 1 หลัง<ref>[http://www.nukul.ac.th/790101/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 จำนวนอาคารเรียน]</ref> มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,073 คน บุคลากรครูอีก 79 คน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิชัย ปุรัน
มีอาคารเรียน 3 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง โรงยิม 1 หลัง<ref>[http://www.nukul.ac.th/790101/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 จำนวนอาคารเรียน]</ref> มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,073 คน บุคลากรครูอีก 79 คน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิชัย ปุรัน
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
! colspan="1" |240 คน
|-
|}
 
== จำนวนนักเรียนแต่ละสายชั้น ==
'''ปีการศึกษา 2560'''
{| class="wikitable sortable"
|-
! ชั้น !! นักเรียนชาย !! นักเรียนหญิง !! รวม !! ห้อง
|-
| มัธยม 1 || 131 || 96 || 227 || 5
|-
| มัธยม 2 || 99 || 102 || 201 || 5
|-
| มัธยม 3 || 83 || 103 || 186 || 5
|-
| '''รวมมัธยมต้น''' || '''313''' || '''301''' || '''614''' || '''15'''
|-
| มัธยม 4 || 46 || 96 || 142 || 6
|-
| มัธยม 5 || 57 || 80 || 137 || 6
|-
| มัธยม 6 || 63 || 117 || 180 || 6
|-
| '''รวมมัธยมปลาย''' || '''166''' || '''293''' || '''459''' || '''18'''
|-
| '''ทั้งหมด''' || '''479''' || '''594''' || '''1,073'''|| '''33'''
|-
|}
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
== จำนวนนักเรียนแยกปีการศึกษา ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! ปีการศึกษา !! นักเรียนทั้งหมด !! นักเรียนชาย !! นักเรียนหญิง
|-
| 2556 || 1,350 || 555 || 795
|-
| 2557 || 1,291 || 548 || 743
|-
| 2558 || 1,177 || 504 || 673
|-
| 2559 || 1,086 || 481 || 605
|-
| 2560 || 1,073 || 479 || 594
|}
 
1,686

การแก้ไข