ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริษัทจำกัด"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
 
== บริษัทเอกชนจำกัด ==
สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยวิธีการแบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 37 คนขึ้นไป มาจัดตั้งบริษัทร่วมกัน
 
== ลักษณะของบริษัทเอกชนจำกัด ==
ผู้ใช้นิรนาม