ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทวีปอเมริกาใต้"

เปลี่ยน
(เปลี่ยน)
 
ทวีปอเมริกาใต้มี[[พื้นที่]]กว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจาก[[ทวีปเอเชีย|เอเชีย]] [[ทวีปแอฟริกา|แอฟริกา]] และ[[ทวีปอเมริกาเหนือ|อเมริกาเหนือ]]ตามลำดับ ส่วนจำนวน[[ประชากร]]เป็นอันดับ 5 รองจาก[[ทวีปเอเชีย|เอเชีย]] [[ทวีปแอฟริกา|แอฟริกา]] [[ทวีปยุโรป|ยุโรป]] และ[[ทวีปอเมริกาเหนือ|อเมริกาเหนือ]]
 
==420 ไหมเพื่อน L36จ
 
== sonvc93 XD
 
== ลักษณะภูมิประเทศ ==
ผู้ใช้นิรนาม