ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง''' ({{lang-en|reflecting telescope}}) เป็น[[กล้องโทรทรรศน์]]ชนิดหนึ่งที่ใช้กระจกโค้งหนึ่งชิ้นหรือมากกว่านั้นเพื่อสะท้อนแสงสำหรับสร้างขึ้นเป็นภาพ คิดค้นขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เพื่อแก้ปัญหาของ[[กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง]]ที่มีปัญหาเรื่อง[[ความคลาดสี]] (chromatic aberration) อย่างมาก แม้กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงจะทำให้เกิดปัญหา[[ความคลาดแสง]] (optical aberration) แต่ก็ช่วยให้สามารถจับภาพวัตถุขนาดใหญ่มากๆ ได้ กล้องโทรทรรศน์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในงานด้าน[[ดาราศาสตร์]]มักเป็นแบบสะท้อนแสงแทบทั้งหมด และมีการออกแบบปลีกย่อยอีกมากมายหลายแบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพที่ได้ไม่นาน ความต้องการกล้องขนาดใหญ่เพื่อใช้
==ประวัติการคิดค้นกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง==
หลังจาก[[กาลิเลโอ]]เริ่มสำรวจจักรวาลด้วย[[กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง]]ได้ไม่นาน ความต้องการกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่เพื่อใช้รวมแสงจากวัตถุที่มีแสงริบหรีก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผนวกกับข้อจำกัดต่างๆ ในการสร้างกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงขนาดใหญ่ จึ่งมีผู้พยายามคิดค้นวิธีสร้างกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง (Reflecting Telescope) ในปี[[ค.ศ. 1663]] [[เจมส์ เกรกอรี]] (James Gregoy)[[นักคณิตศาสตร์]][[ชาวสกอต]] ได้ออกแบบกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ในเวลานั้นเกรกอรีไม่สามารถหาช่างขัดกระจกที่มีความสามารถพอจะขัดกระจกโค้งตามแบบได้ จึงยังไม่มีการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขึ้นอย่างจริงจัง จนกระทั่ง [[เซอร์ ไอแซก นิวตัน]] (Sir Isaac Newton) ออกแบบและประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงของเข้าเขาขึ้นในปีค.ศ. [[1668]] และเสนอต่อ[[ราชบัณฑิตยสภา]]ของ[[อังกฤษ]]ใน[[เดือนมกราคม]]ปี[[ค.ศ. 1672]]
 
==หลักการทั่วไปของกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง==
ผู้ใช้นิรนาม