ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== นักจัดรายการกรีนเวฟและตารางจัดรายการ ==
; นักจัดรายการกรีนเวฟในปัจจุบัน (ปีพุทธศักราช 2560)
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี
* 00.00 - 03.00 น. DJ.แบม - [[แบม พลาดิสัยสวัสดิ์]]
* 03.00 - 06.00 น. DJ.เกศ - [[เกศริน วิโรจน์ชูฉัตร]]
* 06.00 - 0908.00 น. DJ.ป๊อบ - [[กิตติพงศ์ ตันติชินานนท์]]
* 08.00 - 10.00 น. DJ.อั๋น - [[ภูวนาท คุนผลิน]]
* 10.00 - 12.00 น. DJ.เป้ - [[วิศวะ กิจตันขจร]]
* 17.00 - 21.00 น. DJ อ้อย - [[นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล]]
* 21.00 - 24.00 น. DJ.เฟี๊ยต - [[ธัชนนท์ จารุพัชนี]]
* 00.00 - 03.00 น. DJ.แบม - [[แบม พลาดิสัยสวัสดิ์]]
* 03.00 - 06.00 น. DJ.เกศ - [[เกศริน วิโรจน์ชูฉัตร]]
* 06.00 - 09.00 น. DJ.ป๊อบ - [[กิตติพงศ์ ตันติชินานนท์]]
 
วันศุกร์
* 0800.00 - 1003.00 น. DJ.อั๋นแบม - [[ภูวนาทแบม คุนผลินพลาดิสัยสวัสดิ์]]
* 1003.00 - 1206.00 น. DJ.เป้เกศ - [[วิศวะเกศริน กิจตันขจรวิโรจน์ชูฉัตร]]
* 1206.00 - 1508.00 น. DJ.โกเมนป๊อบ - [[โกเมนกิตติพงศ์ เรืองกิจรัตนกุลตันติชินานนท์]]
* 1508.00 - 1710.00 น. DJ.ปออั๋น - [[นันทชัยภูวนาท เตชะศรีวิเชียรคุนผลิน]]
* 1710.00 - 2112.00 น. DJ.เฟี๊ยตเป้ - [[ธัชนนท์วิศวะ จารุพัชนีกิจตันขจร]]
* 2112.00 - 2215.00 น. DJ อ้อย.โกเมน - [[นภาพรโกเมน ไตรวิทย์วารีกุลเรืองกิจรัตนกุล]]
* 15.00 - 17.00 น. DJ.ปอ - [[นันทชัย เตชะศรีวิเชียร]]
* 17.00 - 21.00 น. DJ.เฟี๊ยต - [[ธัชนนท์ จารุพัชนี]]
* 21.00 - 22.00 น. DJ อ้อย - [[นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล]]
* 22.00 - 24.00 น. "Club Friday" DJ.พี่ฉอด - [[สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา]] และ DJ.พี่อ้อย - [[นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล]]
 
* [[วาทินี ศรีมงคล]] (ดีเจวา)
* [[วินัย สุขแสวง]] (ดีเจเจ๊แหม่ม) - 12 ธันวาคม 2555
* [[กีรติ ศิริสุทธิพัฒนา]]-DJ. (ดีเจเต็ป)
 
== กรีนคอนเสิร์ต ==
285

การแก้ไข