ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฟรีดริช วิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งปรัสเซีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระมเหสี =
| พระราชสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา = [[พระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 3 แห่งปรัสเซีย]]และอื่นๆ<br>[[เจ้าชายหลุยส์ ชาลส์แห่งปรัสเซีย]]<br>[[วิลเฮลมินแห่งปรัสเซีย สมเด็จพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์]]<br>[[เจ้าหญิงออกัสตาแห่งปรัสเซีย]]<br>เจ้าชายเฮนรี<br>[[เจ้าชายวิลเฮล์มแห่งปรัสเซีย (1783–1851)]]
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โฮเอินโซลเลิร์น|โฮเฮนโซลเลิร์น]]
| ทรงราชย์ =
6,015

การแก้ไข