ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงโยเซฟินแห่งบาเดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระสวามี = [[เจ้าชายชาลส์ แอนโทนี แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น]]
| พระโอรส/ธิดา = [[เจ้าชายเลโอโปลด์แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น]] </br>
[[เจ้าหญิงสเตฟานีแห่งโฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน สมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกสและอัลเกรฟ|สมเด็จพระราชินีสเตฟานีแห่งโปรตุเกส]]</br>
[[สมเด็จพระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย]]</br>
[[เจ้าชายอันทอนแห่งโฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน|เจ้าชายแอนโทนี]]</br>
6,071

การแก้ไข