เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

[[ไฟล์:StandingBuddha.jpg|thumb|right|[[พระพุทธรูป]]ปางประทับยืน พบที่[[ประเทศปากีสถาน|ปากีสถาน]] [[ศิลปะคันธาระ]]สมัย[[พุทธศตวรรษ]]ที่ 5-6]]
ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีกล่าวว่า ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว 4 พระองค์ พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ 4 และพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปคือ[[พระศรีอริยเมตไตรย]] ในทัศนะเถรวาทถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ที่เหนือกว่าคนทั่วไปคือพระองค์พบทางดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง และเผยแผ่หนทางนั้นต่อสรรพสัตว์ ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ เมื่อทรงดับขันธปรินิพพาน คือดับไปโดยไม่เหลือเชื้อใด ๆ ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำความดี (บารมี) มาในชาติก่อน ๆ นับชาติไม่ถ้วน (ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระโพธิสัตว์)
พระพุพณ
 
=== การประสูติของพระพุทธเจ้า ===
 
ผู้ใช้นิรนาม