ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร"

ลดลง 741 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
อักษร ร เป็นได้ทั้ง[[พยัญชนะต้น]] ให้เสียง /r/ และ[[พยัญชนะสะกด]] ให้เสียง /n/
 
ร ที่เป็นพยัญชนะสะกดซึ่งตามหลังสระอะ ออ จะไม่ปรากฏ[[ไม้หันอากาศตัวออ]] ให้ใช้ ร ซ้อนกันสองตัวต่อท้ายพยัญชนะต้นไปได้เลย เช่น บรรจุกร ครรไล(กอน) บรรจงพร กรรชิง(พอน) ละคร (ละ-คอน) เป็นต้น ตนภิน
 
 
ร ที่เป็นพยัญชนะสะกดซึ่งตามหลังสระแอ จะแปลง[[ไม้หน้า]]อีกรูปเป็น[[ไม้ไต่คู้]] เช่น เก็ร (แกน) เพ็ร (แพน) อุเด็ร (อุ-แดน) เป็นต้น
 
ร ที่เป็นพยัญชนะสะกดซึ่งตามหลังสระออ จะไม่ปรากฏ[[ตัวออ]] ให้ใช้ ร ต่อท้ายพยัญชนะต้นไปได้เลย เช่น กร (กอน) พร (พอน) ละคร (ละ-คอน) เป็นต้น
 
==ร หัน==
# ใช้ในคำแผลงที่แผลงมาจาก ประ คระ กระ เช่น บรรทม บรรจุ ครรไล บรรจง กรรชิง
# ใช้ในคำแผลงที่แผลงมาจากคำที่มีตัวสะกดเป็นอย่างอื่น เช่น ภรรยา (บาลี ภริยา, สันสกฤต ภารยา) มรรค (บาลี มคฺค, สันสกฤต มารฺค) บรรยาย บรรษัท ฯลฯ
# ใช้เขียนคำที่รับมาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งมีรูปศัพท์เดิม เป็น ร เรผะ เช่น กรรม (กรฺม) ธรรม (ธรฺม) วรรค (วรฺค) กรรว (กรฺว) ครรว (ครฺว) ฯลฯ
 
[[หมวดหมู่:อักษรไทย]]
157,663

การแก้ไข