ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกันตังพิทยากร"

New
(new)
(New)
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน|abbr=ก.พ. / K.P.|address=[[ถนนตรังคภูมิ]] [[ตำบลกันตัง]] [[อำเภอกันตัง]] [[จังหวัดตรัง]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด| 92110]] {{flagicon|Thailand}}|branch=|campus=|code=1092140336|colours={{แถบสีสามกล่อง|orange}}{{แถบสีสามกล่อง|black}} [[แสด]]-[[ดำ]]|en_name=Kantangpittayakorn School|establish_date=[[1 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2519]]|founder=|group=[[กระทรวงศึกษาธิการ]]|head=นางยุภา พรเศรษฐ์|head_name=ผู้อำนวยการ|image=[[ไฟล์:LogoKP.jpg|ตราประจำโรงเรียน ]]|name=โรงเรียนกันตังพิทยากร <br> <small>Kantangpittayakorn School</small>|native_name=|picture=|song=มาร์ชลูกน้ำเค็ม|type=[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]][[สังกัด สพฐ.]]
- [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]]|website=[http://www.kantangpit.ac.th/ kantangpit.ac.th]}}
- [[รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐประจำจังหวัดในประเทศไทย|โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ]]<br>
- [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]]|website=[http://www.kantangpit.ac.th/ kantangpit.ac.th]}}
 
'''โรงเรียนกันตังพิทยากร''' เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สถานศึกษาจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4
 
=== สีประจำโรงเรียน ===
* {{Color box|#FF9900}} สีแสด หมายถึง
 
* {{Color box|2=#black}} สีดำ หมายถึง
 
=== คำขวัญโรงเรียน ===
=== เอกลักษณ์ ===
บุคลิกดี มีปัญญา
 
=== ปรัชญาโรงเรียน ===
 
=== ต้นไม้ประจำโรงเรียน ===
== ความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์ ==
[[ไฟล์:TO BE KP.jpg|thumb|ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากร]]
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ [[พ.ศ. 2558|2558]] ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม [[ทูบีนัมเบอร์วัน|TO BE NUMBER ONE]] และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากร และติดตามผลการดำเนินงานของชมรม [[ทูบีนัมเบอร์วัน|TO BE NUMBER ONE]] จังหวัดตรัง และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL 4
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
116

การแก้ไข