ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กำลังกึ่งทหาร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* กองกำลังความมั่นคงที่มีสถานะทางทหารไม่ชัดเจน เช่น [[กองกำลังภายใน]] (internal troop) ของรัสเซีย
* องค์การนักเรียนนายทหารเยาวชนซึ่งไม่มีบทบาทในยามสงคราม เช่น [[เหล่านักเรียนนายทหารแห่งชาติ]]ของอินเดีย
* [[กองอาสารักษาดินแดน]]
* อื่น ๆ เช่น [[ชุทซ์ชทัฟเฟล]] (เอสเอส) ของ[[นาซีเยอรมนี]]
 
1,638

การแก้ไข