ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟรีดริชที่ 1 ผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค"

(แทนที่ "อีเล็คเตอร์" → "เจ้าผู้คัดเลือก" +แทนที่ "บรานเดนบวร์ก" → "บรันเดินบวร์ค" +แทนที่ "มากรา...)
[[หมวดหมู่:บุคคลในคริสต์ศตวรรษที่ 15]]
[[หมวดหมู่:ผู้คัดเลือกแห่งบรันเดนบูร์ก]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์นเอินโซลเลิร์น]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในสงครามฮุสไซต์]]
 
29,998

การแก้ไข