ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอศรีบุญเรือง"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7255887 สร้างโดย 223.206.245.231 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอศรีบุญเรืองมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเอราวัณ]] ([[จังหวัดเลย]]) [[อำเภอนากลาง]] และ[[อำเภอเมืองหนองบัวลำภูนาวัง]]
และ[[อำเภอเมืองหนองบัวลำภู]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและ[[อำเภอโนนสัง]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับอำเภอโนนสัง [[อำเภอหนองนาคำ]] [[อำเภอสีชมพู]] ([[จังหวัดขอนแก่น]]) และ[[อำเภอภูกระดึง]] ([[จังหวัดเลย]])
ผู้ใช้นิรนาม