ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอชทีเอ็มแอล"

== ตัวอักษรเลื่อน ==
* โค้ดนี้จะทำให้ตัวอักษรเลื่อนไปทางซ้ายได้
* อีคิ้วบางแฟนชี
* ทำไมไม่มีภาษาไทย
<source lang="html4strict"><marquee>ตัวอักษรเลื่อน</marquee></source>
 
ผู้ใช้นิรนาม