ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรซะไกง์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|title_leader = กษัตริย์
|legislature = [[รัฐสภาแห่งสหภาพ|ลุตตอ]]
|stat_year1 = 1325
|event_start = สถาปนา [[อาณาจักรปีนยะ]]
|date_start = 7 กุมภาพันธ์
|year_start = 1313
|common_languages = [[ภาษาพม่า|พม่า]] (ราชการ) <br> [[ภาษาฉาน|ฉาน]]
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม