ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คติคำนึงประโยชน์ (สถาปัตยกรรม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ใน[[สถาปัตยกรรม]] '''คติคำนึงประโยชน์''' ({{lang-en|functionalism}}) เป็นหลักการที่สถาปนิกควรออกแบบอาคารนั้นโดยยึดจากวัตถุประสงค์ของอาคารนั้น คำพูดนี้ดูจะขาดความเป็นตัวเองมากกว่าที่ปรากฎเห็นครั้งแรก และเป็นสิ่งที่ดูสับสนและเกิดข้อพิพาทในวงการอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ[[สถาปัตยกรรมสมัยใหม่]] สถาปัตยกรรมแบบคติคำนึงประโยชน์มีอิทธิพลอย่างยิ่งใน[[เยอรมนี]] [[เชโกสโลวาเกีย]] [[สหภาพโซเวียต]] และ[[เนเธอร์แลนด์]]
 
การคำนึงประโยชน์ในอาคารนั้น สามารถค้นกลับไปได้ในหลักการคลาสสิกสามข้อของ[[วิตรูวิอุส]] (Vitruvian triad) อันได้แก่ความแข็งแรงมั่นคง (FIRMITAS), การใช้ประโยชน์ได้ (VTILITAS) และความงาม (VENVSTAS) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ข้อของคุณลักษณะทางสถาปัตยกรรม มุมมองของวิทยาแนวการหน้าที่เป็นสิ่งพื้นฐานของสถาปนิกฟื้นฟูกอทิกบางท่าน โดยเฉพาะ[[ออกัสตัส พิวจิน]] เขียนไว้ว่า "ไม่ควรมีสิ่งเติมแต่งในอาคาร ที่ไม่จำเป็นต่อความสะดวก โครงสร้าง หรือ ความเหมาะสม" และ "สิ่งประดบประดับทั้งหมดมีไว้เพื่อให้โครงสร้างที่จำเป็นของอาคารดีขึ้น"<ref>A.W.N.Pugin, The true principles of pointed or Christian architecture : set forth in two lectures delivered at St. Marie's, Oscott.</ref>
 
==อ้างอิง==