ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"

*<b>ปี พ.ศ. 2538-2559</b> [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น [[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร]] เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก[[สถาบันราชภัฏ]]-[[มหาวิทยาลัยราชภัฏ]]เขตภาคกลาง ณ อาคารใหม่[[สวนอัมพร]] [[พระราชวังดุสิต]]
 
*<b>พ.ศ. 2560</b> [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารใหม่[[สวนอัมพร]]อเนกนิทัศน์ [[พระราชวังดุสิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
 
{| class="wikitable" width = 100%
| valign = "top" | พ.ศ. 2526 <br>(17-20,22-25,27 พฤษภาคม พ.ศ. 2526)
| valign = "top" | [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]
| valign rowspan= "center4" rowspanvalign="5center" | อาคารใหม่[[สวนอัมพร]] [[พระราชวังดุสิต]]
| valign = "top" | เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จจาก[[วิทยาลัยครู]]ทั่วประเทศ
|-
| valign = "top" | พ.ศ. 2560
| valign = "top" | [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]
|อาคารอเนกนิทัศน์ [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
| valign = "top" | เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก[[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]]
|-
2,031

การแก้ไข