ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]] พ.ศ. ... || || | || {{อยู่}} || ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]] พ.ศ. ... || || || {{อยู่}}<ref>[http://www.ubu.ac.th/web/autonomous],การสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</ref> || ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} ||
ผู้ใช้นิรนาม