ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคารพาณิชย์"

บรรทัด 44:
* [[ธนาคารกสิกรไทย]] จำกัด (มหาชน)
* [[ธนาคารไทยพาณิชย์]] จำกัด (มหาชน)
* งุงิ
* [[ธนาคารกรุงศรีอยุธยา]] จำกัด (มหาชน)
* [[ธนาคารทหารไทย]] จำกัด (มหาชน)
* [[ธนาคารยูโอบี]] จำกัด (มหาชน)
ผู้ใช้นิรนาม