ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความโน้มถ่วง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Solar sys.jpg|thumb|200px|ความโน้มถ่วงทำให้[[ดาวเคราะห์]]ต่างๆ ยังคง[[การหมุน|หมุน]]รอบ[[ดวงอาทิตย์]] ไม่หลุดออกจากวงโคจร (ภาพไม่เป็นไปตามอัตราส่วน)]]
'''ความโน้มถ่วง''' ({{lang-en|gravity}}) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งทำให้วัตถุกายภาพทั้งหมดที่ดึงดูดเข้าหากัน ความโน้มถ่วงทำให้วัตถุกายภาพมีน้ำหนักและทำให้วัตถุตกสู่พื้นเมื่อปล่อย แรงโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในสี่แรงหลัก ซึ่งประกอบด้วย '''แรงโน้มถ่วง''' [[แรงแม่เหล็กไฟฟ้า]] [[แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน]] และ [[แรงนิวเคลียร์แบบเข้ม]] ในจำนวนแรงทั้งสี่แรงหลัก แรงโน้มถ่วงมีค่าน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าแรงโน้มถ่วงจะเป็นแรงที่เราไม่สามารถรับรู้ได้มากนักเพราะความเบาบางของแรงที่กระทำต่อเรา แต่ก็เป็นแรงเดียวที่ยึดเหนี่ยวเราไว้กับพื้นโลก แรงโน้มถ่วงมีความแรงแปรผันตรงกับมวล และแปรผกผันกับระยะทางยกกำลังสอง ไม่มีการลดทอนหรือถูกดูดซับเนื่องจากมวลใดๆ ทำให้แรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่สำคัญมากในการยึดเหนี่ยว[[เอกภพ]]ไว้ด้วยกัน
 
นอกเหนือจากความโน้มถ่วงที่เกิดระหว่างมวลแล้ว ความโน้มถ่วงยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ตาม[[กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน]] เช่น การเพิ่มหรือลดความเร็วของวัตถุ การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ เป็นต้น
 
 
== ประวัติศาสตร์ ==
| ''r'' || แทนระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง
|}
 
 
 
== การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง ==
วัตถุที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงของโลกจะถูกโลกดึงดูด ดังนั้นเมื่อปล่อยวัตถุให้ตกบริเวณใกล้ผิวโลก แรงดึงดูดของโลกจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น นั่นคือ วัตถุมีความเร่ง
การตกของวัตถุที่มีมวลต่างกันในสนามโน้มถ่วงวัตถุ จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว เรียกว่า ความเร่งโน้มถ่วง (gravitationalacceleration) มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก ความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลก มีค่าต่างกันตามตำแหน่งทาง ภูมิศาสตร์ในการตกของวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งโน้มถ่วง 9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง ซึ่งหมายความว่าความเร็วของวัตถุจะเพิ่มขึ้นวินาทีละ 9.8 เมตรต่อวินาที
 
 
=== ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ===
 
=== ความโน้มถ่วงของโลก ===
จาก[[กฎความโน้มถ่วงของนิวตัน]] [[ความโน้มถ่วงของโลก]]ที่กระทำกับมวลใดๆ จะขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่าง[[ศูนย์กลางมวล]]ของโลกกับศูนย์กลางมวลวัตถุยกกำลังสอง ดังนั้นแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณต่างๆ จึงมีค่าไม่เท่ากัน และเนื่องจากโลกมีการหมุนรอบตัวเองมีผลทำให้เกิด[[แรงหนีศูนย์กลาง]] แรงหนีศูนย์กลางนี้จะหักล้างกับแรงโน้มถ่วงของโลก แรงหนีศูนย์กลางจะมีค่ามากที่สุดบริเวณ[[เส้นศูนย์สูตร]] และมีค่าน้อยที่สุดบริเวณ[[ขั้วโลก]] ผลของแรงหนีศูนย์กลางนี้ทำให้แรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีค่าน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณขั้วโลกเหนือ นอกจากนั้น โลกก็มิได้เป็น[[ทรงกลม]]โดยสมบูรณ์ แต่แป้นตรงกลางเล็กน้อยคล้าย[[จีออยด์|ผลอะไรส้ม]] ทำให้ระยะกลางห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกถึงพื้นผิวโลกแปรผันไปตาม[[ละติจูด]]
 
สำหรับการคำนวณทาง[[วิศวกรรม]]โดยทั่วไปความเปลี่ยนแปลงของค่าแรงโน้มถ่วงไม่ถือเป็นนัยสำคัญ จึงสามารถใช้ค่าเฉลี่ยของแรงโน้มถ่วงของโลกได้ โดยกำหนดให้
[[หมวดหมู่:กลศาสตร์ท้องฟ้า]]
{{โครงวิทยาศาสตร์}}
 
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วง
 
- น้ำขึ้นน้ำลง
เกิดจากแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดระหว่างมวลของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่กระทำกับโลก แต่ดวงจันทร์จะมีต่อโลกมากกว่าดวงอาทิตย์ ขณะที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกนั้น น้ำบนโลกจะถูกแรงดึงดูดทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นในทิศที่ดวงจันทร์ปรากฏ โดยการเกิดน้ำขึ้นนั้นจะเกิดบนโลกที่มีตำแหน่งใกล้และตรงข้ามกับดวงจันทร์ ส่วนการเกิดน้ำลงจะเกิดบริเวณที่ตั้งฉากกับตำแหน่งของดวงจันทร์
- เกิดแรงไทดัล
แรงไทดัล คือ แรงที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงของวัตถุ2ชิ้นอย่างไม่สม่ำเสมอ เช่น ดาวดวงหนึ่งได้รับแรงโน้มถ่วงจากดาวอีกดวง ด้านที่อยู่ใกล้จะถูกกระทำดึงดูดมากกว่าด้านที่อยู่ไกล ความต่างของแรงทั้งสองอาจทำให้ดาวนั้นแตกได้ หรือถ้าดาวนั้นมีความยืดหยุ่นก็อาจจะทำให้รูปทรงของดาวนั้นเปลี่ยนรูปเป็นทรงรีได้
126,133

การแก้ไข