ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริษัทจำกัด"

ย้อนการแก้ไขที่ 7382205 สร้างโดย 2001:44C8:4288:2593:7477:A50:EC8B:F168 ([[User talk:2001:44C8:4288:2593:7477:A50:EC8B:F168|พูดคุ...
(ย้อนการแก้ไขที่ 7382205 สร้างโดย 2001:44C8:4288:2593:7477:A50:EC8B:F168 ([[User talk:2001:44C8:4288:2593:7477:A50:EC8B:F168|พูดคุ...)
 
==โครงสร้างของบริษัทจำกัด==
==1.# ต้องมีผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 7 คน โดยตาม ป.พ.พ. ที่แก้ไขใหม่ มาตรา1097 บัญญัติว่า บุคคลใดๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไป จะเริ่มก่อการตั้งบริษัทจำกัดก็ได้...ซึ่งหมายความว่า บริษัทจำกัดต้องมีผู้ร่วมลงทุน อย่างน้อย 3 คน ซึ่งแตกต่างจากเดิมซึ่ง กฎหมายบัญญัติไว้ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยการแก้ไขกฎหมายใหม่นี้ทำให้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ได้ง่ายขึ้น เพราะต้องหา ผู้ร่วมลงทุนน้อยลง==
==2.# มีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมีมูลค่าหุ้นเท่าๆกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1096==
==3.# มูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1117==
==4.# ความรับผิดของผู้ถือหุ้นมีจำกัด กล่าวคือ จะมีเฉพาะจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น (การชำระค่าหุ้น)ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1096==
==5.# ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์==
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายนิติบุคคล]]
{{โครงบริษัท}}
126,789

การแก้ไข