ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| ภาพ = [[ไฟล์:logoLogo Mahidol.png| 180150px]]
| ชื่อ = มหาวิทยาลัยมหิดล <br />วิทยาเขตกาญจนบุรี
| ชื่ออังกฤษ = Mahidol University, <brKanchanaburi />Campus
วิทยาเขตกาญจนบุรี
| ชื่อย่อ = MUKAMU KA
| ชื่ออังกฤษ = Mahidol University <br />
Kanchanaburi Campus
| ชื่อย่อ = MUKA
| คำขวัญ = อตฺตานํ อุปมํ กเร<br>(พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
| ปรัชญา = เรียนรู้อย่างบูรณาการ ประสานชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน
| ปณิธาน = Wisdom of the West<br>(ปัญญาแห่งภูมิภาคตะวันตก)
| วิสัยทัศน์ = เป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน
| วันที่ก่อตั้งestablished = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2541]]
| ประเภท = วิทยาเขต
| คณบดี = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
| head_label = รองอธิการบดี
| คณบดีhead = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
| เพลง =
| ต้นไม้ = [[กันภัยมหิดล]]
| สีประจำคณะcolors = {{แถบสีสามกล่องcolor box|#AC1A07}} สีแดงอิฐ <ref>[https://www.mahidol.ac.th/th/color_code_mu.htm], เข้าถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559</ref>
| ที่อยู่ตั้ง = '''มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ วิทยาเขตกาญจนบุรี'''199 หมู่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
| สีประจำคณะ = {{แถบสีสามกล่อง|#AC1A07}} สีแดงอิฐ <ref>[https://www.mahidol.ac.th/th/color_code_mu.htm], เข้าถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559</ref>
| เว็บไซต์ = [http://www.ka.mahidol.ac.th/ www.ka.mahidol.ac.th]
| logo =
}}
 
'''มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี''' เป็นส่วนงานระดับคณะ สังกัด[[มหาวิทยาลัยมหิดล]] ได้ยกฐานะขึ้นเมื่อวันที่ [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2552]] ซึ่งผลิตบัณฑิตในหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ , สาขาบริหารธุรกิจ , สาขาบัญชี และสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 
ผู้ใช้นิรนาม