ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor="efefef"
! style="width:2%;" scope="col" | ลำดับ
! style="width:22%;" scope="col" | ชื่อภาษาไทย
! style="width:22%;" scope="col" | ชือภาษาอังกฤษ
! style="width:5%;" scope="col" | ปีขึ้นทะเบียน
! style="width:18%;" scope="col" | ที่ตั้ง
! style="width:2%;" scope="col" | อ้างอิง
|-
|-
| <center>1</center>
| '''[[จารึกพ่อขุนรามคำแหง|ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หลักที่ 1]]'''
| The King Ram Khamhaeng Inscription
|align="center"| 2546 (2003)
| [[พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร]], </br>[[กรุงเทพฯกรุงเทพมหานคร]]
|align="center"| <ref>{{cite web| title= The King Ram Khamhaeng Inscription |url= http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=22955&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2009-09-07}}</ref>
|-
| <center>2</center>
| '''[[เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม (พ.ศ. 2411-2453)'''
| Archival Documents of King Chulalongkorn's Transformation of Siam (1868–1910)
|align="center"| 2552 (2009)
| [[หอสมุดแห่งชาติ]], กรุงเทพฯ[[กรุงเทพมหานคร]]
|align="center"| <ref>{{cite web| title= Archival Documents of King Chulalongkorn's Transformation of Siam (1868-1910) |url= http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=27290&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2009-09-07}}</ref>
|-
| <center>3</center>
| '''[[จารึกวัดโพธิ์]]'''
| '''[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร|จารึกวัดโพธิ์]]'''
| Epigraphic Archives of Wat Pho
|align="center"| 2554 (2011)
| [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]], กรุงเทพฯ</br>[[กรุงเทพมหานคร]]
|align="center"| <ref>{{cite web| title= Epigraphic Archives of Wat Pho |url= http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-3/epigraphic-archives-of-wat-pho/l |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2011-08-01}}</ref>
|-
| <center>4</center>
| '''[[บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์]], 100 ปีแห่งการบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์'''
| The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences
|align="center"| 2556 (2013)
| หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, </br>[[กรุงเทพมหานคร]]
| กรุงเทพฯ
|align="center"| <ref>{{cite web| title= The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences |url= http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-minute-books-of-the-council-of-the-siam-society-100-years-of-recording-international-cooperation-in-research-and-the-dissemination-of-knowledge-in-the-arts-and-sciences/ |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2014-06-26}}</ref>
|-
| <center>5</center>
| '''''ฟิล์มกระจกหลวงและภาพต้นฉบับ'''''
| The Royal Photographic Glass Plate Negatives and Original Prints Collections
|align="center"| 2560 (2017)
| หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, </br>[[กรุงเทพมหานคร]]
| กรุงเทพฯ
|align="center"| <ref>{{cite web| title= The Royal Photographic Glass Plate Negatives and Original Prints Collection
|url= http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-7/the-royal-photographic-glass-plate-negatives-and-original-prints-collection/ |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2017-12-11}}</ref>
67

การแก้ไข