ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเซาตูแมอีปริงซีป"

ต้องการบอกข้อมูล
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ต้องการบอกข้อมูล)
||5.||[[เขตลูบาตา]] || ([[กวาดาลูปือ (ประเทศเซาตูเมและปรินซีปี)|กวาดาลูปือ]]) ||
|-
||ะชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ร
||6.||[[เขตแม-ซอ]] || ([[ตริงดาดืิอ (ประเทศเซาตูเมและปรินซีปี)|ตริงดาดืิอ]]) ||
|-
||7.||[[เขตปาแก]] || (ซังตูอังตอนียู)||
ผู้ใช้นิรนาม