ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภานักเรียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สภานักเรียน''' ({{lang-en|Student Council}}) เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ในโรงเรียนระดับมัธยมทั่วโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา , แคนาดา และ ออสเตรเลีย นั้นเรียกสภานักเรียนหลายแบบมากนอกจากชื่อนี้ เช่น รัฐบาลนักเรียน (Student government) หรือ สภากิจกรรมนักเรียน (Student Activity Council), สหพันธ์สภานักเรียน (Student Council Association or S.C.A) และ คณะกรรมการนักเรียน (Student Committee) สภานักเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้รู้จักการมีส่วนร่วม เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ เรียนรู้การเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นแนวคิดเดิมของ จอห์น ดิวอี้ นักปรัชญาทางการศึกษา ซึ่งกล่าวไว้ใน [http://en.wikisource.org/wiki/Democracy_and_Education ประชาธิปไตยกับการศึกษา] (พ.ศ. 2460) และโรงเรียนที่ใช้ระบบสภานักเรียนเป็นแห่งแรกก็คือโรงเรียนลูมิส ชาร์เฟ่ย์ ในเมืองวินซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เป็นกิจกรรมในหลักสูตร ประมาณ ปี พ.ศ. 2463 ในประเทศไทย [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ใช้ระบบสภานักเรียน คือ '''คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา'''
 
=== สภานักเรียนในประเทศไทย ===
ในประเทศไทย ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการจัดตั้งสภานักเรียนในแต่ละโรงเรียน จะแยกจากคณะกรรมการนักเรียน โดยการจำลองเสมือนระบบนิติบัญญัติ และ ระบบบริหาร ของระบอบประชาธิปไตย โดยให้สภานักเรียนเปรียบเสมือน ฝ่ายนิติบัญญัติ และ คณะกรรมการนักเรียน เสมือนเป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งในบางโรงเรียนนั้น ยังใช้ระบบคณะกรรมการนักเรียนอย่างเดียวอยู่ และ มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนของทุกจังหวัด รวมทั้งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามมาตราที่ 32 ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ [[พ.ศ. 2550]]
ส่วนในระดับอุดมศึกษานั้น ก็มีการจัดตั้งหน่วยกิจกรรมของนักศึกษาเช่นกัน ซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยมีการจัดตั้ง สภานักศึกษา กับ องค์กรนักศึกษา (Student Organization) ซึ่งมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันส่วนใหญ่จะเป็นประธานนักเรียน
 
== รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระบบสภานักศึกษา/สภานิสิต ==
* ระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ
* ระดับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
* ระดับวิทยาลัย / สถาบัน
* ระดับมหาวิทยาลัยเอกชน
 
{{สภานักเรียน}}
 
[[หมวดหมู่:องค์กรเยาวชน]]
[[หมวดหมู่:นักเรียน]]
[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมของนักเรียน]]
 
[[sv:Elevkår]]