ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
|ประเภท = [[มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ]]
|ภาพ= [[ไฟล์:Logo-CRA.png|180px]]
|ก่อตั้ง = 19 มกราคม 2559 <br> (มีผลบังคับใช้ 18 เมษายน 2559)
|ชื่อย่อ = CRA
|head = ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/027/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๗ ง พิเศษ หน้า ๑ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ </ref>
|งบประมาณ = 3,416,527,700 บาท <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/084/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๔ ก หน้า ๑ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ </ref>
|ชื่ออังกฤษ=Chulabhorn Royal Academy|chairman_label=ประธานสภา}}
|ภาพ= [[ไฟล์:Logo-CRA.png|180px]]
| เว็บไซต์ = [http://www.cra.ac.th/ www.cra.ac.th]]}}
|ชื่ออังกฤษ=Chulabhorn Royal Academy|chairman_label=ประธานสภา}}
 
'''ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์''' ({{lang-en|Chulabhorn Royal Academy|CRA}}) สถาบันการศึกษาในกลุ่ม [[มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ]] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/1.PDF พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๗ หน้า ๑ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref> โดยมีผลบังคับใช้ในอีก 3 เดือนต่อมาคือในวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิจัยและแพทย์ฝีมือดีเข้าสู่วงการแพทย์
2,641

การแก้ไข