ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

(→‎มรณภาพ: วัดเจดีหลวง วรวิหาร)
 
== สมณศักดิ์ ==
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2496 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น[[พระครูสัญญาบัตร]]ที่ ''พระครูวินัยโกศล''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/078/5351.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๗๒๗๐, ตอนที่ ๙๕๗๘, ๓๑๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๘๒๔๙๖, หน้า ๕๓๕๗</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2498 เป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญเปรียญที่ ''พระวินัยโกศล''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/095/3006.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๗๒, ตอนที่ ๙๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๘, หน้า ๓๐๐๘</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2513 เป็น[[พระราชาคณะชั้นราช]]ที่ ''พระราชวินยาภรณ์ สุนทรธรรมสาธิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/122/1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๘๗, ตอนที่ ๑๒๒ ฉบับพิเศษ, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓, หน้า ๓</ref>
89

การแก้ไข