ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขยบ้านนอก"

{| class="wikitable"
|-
! ปี || '''พ.ศ. 2532 ''' || '''พ.ศ. 2544 ''' || '''พ.ศ. 2553'''
|-
| '''สถานีออกอากาศ''' || colspan = "23" align = "center"| [[ช่อง 3]]
|-
| '''ผู้สร้าง''' || || [[ทีวีซีน]] || [[บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด]]
|-
| '''บทโทรทัศน์''' || || เอกลิขิต || กษิดินทร์ แสงวงศ์
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || [[สุรศักดิ์ วงษ์ไทย]] || [[สุประวัติ ปัทมสูต]] || ปกาสิต กิ่งศักดิ์
|-
| คำนวณ เหล่าพนา || [[สุรศักดิ์ วงษ์ไทย]] || [[ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ]] || [[เกียรติกมล ล่าทา]]
|-
| โฉมโสภา ศิริไพบูลย์ (คุณหนู) || [[เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร]] || [[อาทิตยา ดีถีเพ็ญ]] || [[จิตตาภา แจ่มปฐม]]
|-
| วสุ || || [[สันติสุข พรหมศิริ]] || [[วริษฐ์ ทิพโกมุท]]
|-
| หัสดี โอวัฒนา || || [[นพัตฏ์ธร มัททวีวงศ์|นพชัย มัททวีวงศ์]] || [[การิน ศตายุ]]
|-
| อีหนู || [[ปภัสสรา เตชะไพบูลย์]] || กนกวรรณ บุรานนท์ || [[ธนิดา กาญจนวัฒน์]]
|-
| ทรงสม ยุทธนาวา || || || [[ชนิสาร์ บังคมเนตร]]
|-
| คุณหญิงสิรี ศิริไพบูลย์ || [[ญาณี จงวิสุทธิ์]] || [[ดวงตา ตุงคะมณี]] || [[ดวงตา ตุงคะมณี]]
|-
| สุพจน์ ศิริไพบูลย์ || [[เศรษฐา ศิระฉายา]] || [[เศรษฐา ศิระฉายา]] || [[เศรษฐา ศิระฉายา]]
|-
| ผู้ใหญ่นาค || || [[มนตรี เจนอักษร]] || [[วรุฒ วรธรรม]]
|-
| อุเทน โอวัฒนา || || || [[ประกาศิต โบสุวรรณ]]
|-
| นายไก๋ || || || [[โย่ง เชิญยิ้ม]]
|-
| สุรภีร์ || [[ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์]] || || [[ปิยะ เศวตพิกุล]]
|-
| ณัฐ || || || [[จักรพันธ์ จันโอ]]
|-
| || || || [[วัชระ ปานเอี่ยม]]
|-
| แม่วัน || || || นนท์ หาญตระกูล
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม