ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
<!--ป้อมมหากาฬ อยู่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนมหาไชย จัดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ลักษณะรูปทรงแปดเหลี่ยมมีกำแพงล้อมรอบสองชั้นบนกำแพงมีปืนโบราณตั้งอยู่ ๑๒ กระบอก ป้อมนี้สร้างพร้อมกับป้อมปราการอื่นๆ อีก ๑๔ ป้อม แต่ปัจจุบันเหลือเพียง ๒ ป้อมเท่านั้น คือป้อมมหากาฬ และป้อมพระสุเมรุ ซึ่งอยู่ติดกับ สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์-->
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
*ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์, '''นาฎยศิลป์รัชกาลที่ 9''', สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549.
==แหล่งข้อมูลอื่น==
 
{{commonscat|Maha Chetsadabodin Pavilion Court| ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์}}
{{coord|13.7556843|100.5046892|display=title}}
 
ผู้ใช้นิรนาม