ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊สมีตระกูล"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ปรับปรุง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|}
 
'''แก๊สมีตระกูล''' ({{lang-en|Noble gas}}) หมายถึง ก๊าซแก๊สที่ไม่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น ไม่เกิดสารประกอบคลอไรด์ ออกไซด์และซัลไฟล์ กลุ่ม[[ธาตุเคมี]]ที่มีสมบัติเหมือนกัน: ที่[[ภาวะมาตรฐาน]] ธาตุในหมู่นี้จะไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เป็นแก๊สที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา แก๊สมีตระกูลหกตัวที่ปรากฏในธรรมชาติ ได้แก่ [[ฮีเลียม|ฮีเลียม (He)]], [[นีออน|นีออน (Ne)]], [[อาร์กอน|อาร์กอน (Ar)]], [[คริปทอน|คริปทอน (Kr)]], [[ซีนอน|ซีนอน (Xe)]] และ[[เรดอน|เรดอน (Rn)]] ซึ่งเป็นกัมมันตรังสี ธาตุพวกนี้เป็นธาตุโมเลกุลเดี่ยว (monoatomic molecule)
 
แก๊สมีตระกูลมีคุณสมบัติดังนี้
* เป็นก๊าซแก๊สที่ไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น ๆ เพราะ[[เวเลนซ์อิเล็กตรอน|อิเล็กตรอนชั้นนอกสุด]] (valence electron) ครบ 8 อะตอม (ยกเว้น He ที่มี 2 อะตอม)
* มีสถานะเป็นก๊าซแก๊สทั้งหมด (1 โมเลกุล ประกอบด้วยอะตอม 1 อะตอม) ได้แก่ He, Ar, Kr, Rn
* ปัจจุบันพบก๊าซแก๊สเฉื่อยบางชนิด เช่น Kr และ Xe สามารถทำปฏิกิริยากับ F และ O ได้ เช่น KrF<sub>2</sub>, XeF<sub>2</sub>, XeF<sub>4</sub>, XeF<sub>6</sub>, XeO<sub>3</sub>, XeO<sub>4</sub>
* ก๊าซเฉื่อยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็น "วันเดอร์วาลส์" จึงทำให้มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำ
 
ผู้ใช้นิรนาม