ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอาจารย์ดี ฉนฺโน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
ปี [[พ.ศ. 2457]] [[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] ได้[[อุปสมบท]]เป็นพระภิกษุ สังกัดคณะสงฆ์[[มหานิกาย]] โดยมี ''พระธรรมบาล'' วัดบ้านกุดมะฮง เป็นพระอุปัชฌาย์ จำพรรษาอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองท่าแขก (วัดร้างบ้านกุดแห่ ปัจจุบันเป็นที่ธรณีสงฆ์วัดป่าสุนทราราม)
 
ปี [[พ.ศ. 2470]] [[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] ได้ขอทำการ [[''ทัฬหิกรรม]]'' ญัตติเป็นพระภิกษุสังกัดคณะสงฆ์[[ธรรมยุติกนิกาย]] ณ พระอุโบสถวัดสร่างโศก อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี ในขณะนั้น ปัจจุบันคือ [[วัดศรีธรรมาราม]] (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง [[จังหวัดยโสธร]] โดยมี ''พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (ทองพูน โสภโณ)'' เป็นพระอุปัชฌาย์ ในการนี้[[หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต]] และพระอาจารย์ที่ติดตามอีกหลายรูปร่วมนั่งหัตถบาตร
 
== ชีวิตในร่มกาสาวพัสตร์และการศึกษาธรรม ==
ผู้ใช้นิรนาม