ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าบดินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ลุงรี || [[ประสาท ทองอร่าม]]
|-
| หมื่นพิพิธ || [[ราชวัตราชวัติ ขลิบเงิน]]
|-
| ไปล่|| [[ไกรลาศ เกรียงไกร]]
8

การแก้ไข