ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

 
== ส่วนงาน ==
* [[วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์|วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์]] ประกอบไปด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/187/24.PDF ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๑๘๗ ง พิเศษ หน้า ๒๔ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/131/24.PDF พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐]</ref>
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกอบไปด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้
 
* สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 
* สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
* [[สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์]]
* [[วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์|วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์]]
 
* [[วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์|วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/187/24.PDF ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๑๘๗ ง พิเศษ หน้า ๒๔ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref>
 
== อ้างอิง ==
57,014

การแก้ไข