ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอาจารย์ดี ฉนฺโน"

ประวัติ
(ประวัติ)
(ประวัติ)
'''พระอาจารย์ดี ฉนฺโน''' หรือ '''หลวงปู่ดี ฉนฺโน''' เป็นพระภิกษุฝ่าย[[วิปัสสนาธุระ]] สังกัดคณะสงฆ์[[ธรรมยุติกนิกาย]] ลูกศิษย์องค์สำคัญของ [[พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล)]] และ [[พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต]]
 
[[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยใจคอหนักแน่น เด็ดเดียว เก่งในด้านวิปัสสนากรรมฐาน ชำนาญด้านกสิณและอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เป็นนักเทศนาโวหาร เป็นผู้มีวิชาคาถาอาคมเก่งกล้า เป็นนักอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังชำนาญในด้านช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างปั้นดินเผา งานแกะสลัก และงานเขียนภาพ อีกทั้งยังมีความรู้ด้านยาสมุนไพร ถือได้ว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการช่างและแพทย์แผนโบราณอีกด้วย <ref>[http://www.apkandroid.site/play/video/id_fAPNFjWlmnw หลวงปู่ดี ฉนฺโน.] apkandroid.com</ref>
 
== ชาติกำเนิด ==
ผู้ใช้นิรนาม