ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- องค์มงกุฏ
 
- รัสมีรัศมีเปล่งออกมาทั้งหมด 31 แฉก
 
- อักษรย่อโรงเรียน บ.ว.น. รูป เพชร
- ผ้าแพร คำว่าโรงเรียนบุญวัฒนา
 
โดยลักษณะขององค์ตรามงกุฏโรงเรียน เป็น มงกุฏเปล่งรัศมีทั้งหมด 31 แฉก (รัสมีรัศมีแบบที่ถูกต้องต้องเป็นองค์หน้าอาคาร 1) ฐานขององค์มงกุฏเป็น อักษรย่อ บ.ว.น. รูปเพชร พร้อมผ้าแพรรอบตั้งแต่ล่างรัศมีฝั่งซ้ายโค้งจรดฝั่งขวา สีฟ้า และ คำว่า โรงเรียนบุญวัฒนา สีแดง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน
 
=== สี คำขวัญ คติธรรมและต้นไม้ ประจำโรงเรียน ===
* '''คำขวัญของโรงเรียน''' คือ '''วินัยดี วิชาเด่น'''
* '''คติธรรมประจำโรงเรียน''' คือ '''สุวิชาโน ภวํ โหตฺ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ'''
* '''ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน''' คือ '''ต้นราชพฤษ์''' ต้นราชพฤษ์ มีสีของดอกพ้องกับสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ท่านทรงพระราชทานนามโรงเรียนแก่ครู และนักเรียนบุญวัฒนา
 
===เข็มมัธยมศึกษาปีที่ 4===
ผู้ใช้นิรนาม