ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางอุ่นเรือน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 3:
'''นางอุ่นเรือน''' ({{lang-roman|Hnin U Yaing}} , ประมาณคริสต์ทศวรรษ 1250 – ประมาณคริสต์ทศวรรษ 1310) เจ้าหญิงแห่ง [[อาณาจักรหงสาวดี|อาณาจักรเมาะตะมะ]] และเป็นพระราชมารดาของกษัตริย์ 2 พระองค์คือ [[พระเจ้าแสนเมือง]] และ [[พระเจ้ารามมะไตย]]
 
พระนางมีส่วนช่วยให้พระเชษฐาพระองค์ใหญ่คือ [[พระเจ้าฟ้ารั่ว]] ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรเมาะตะมะขณะยังเป็น '''มะกะโท''' เข้ายึดอำนาจการปกครองในเมือง [[เมาะตะมะ]] เมื่อ ค.ศ. 1285 ในอีกเกือบ 30 ปีต่อมาพระนางและพระสวามีคือ [[สมิงมังละ]] เจ้าเมือง [[ยองยา]] ได้เข้าล้มการปกครองของ [[พระเจ้ารามประเดิด]] กษัตริย์องค์ที่ 2 ผู้เป็นพระเชษฐาของนางอุ่นเรือน
 
 
ผู้ใช้นิรนาม