ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเซาตูแมอีปริงซีป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|}
 
* ชื่อเมืองหลักของแต่ละเขตการปกครองอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม
 
== ภูมิศาสตร์ ==
160,558

การแก้ไข