ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรอยุธยา"

(ไม่ต้องโยงมาที่เดิม)
พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา มี 5 ราชวงศ์ คือ
# ราชวงศ์อู่ทอง มีกษัตริย์ 3 พระองค์
# ราชวงศ์สุพรรณภูมิ มีกษัตริย์ 13113 พระองค์
# ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริย์ 7 พระองค์
# ราชวงศ์ปราสาททอง มีกษัตริย์ 4 พระองค์
ผู้ใช้นิรนาม