ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พ.ศ. 2407 ได้รับแต่งตั้งเป็น[[พระราชาคณะ]]ที่ ''หม่อมเจ้าพุทธุปบาทปิลันทน์''
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 24132415 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้เป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ แทน[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)]] ที่มรณภาพ<ref>{{อ้างหนังสือ||ผู้แต่ง=สมประสงค์ ทรัพย์พาลี||ชื่อหนังสือ=๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า||URL=||จังหวัด=กรุงเทพ||พิมพ์ที่=||ปี= พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555||ISBN=9786169092605||หน้า=||จำนวนหน้า=154}}</ref>
 
พ.ศ. 2430 เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่ ''หม่อมเจ้าพระพุทธุปบาทปิลันธน์[[พระธรรมเจดีย์]] กระวีวงษนายก ตรีปิฎกบัณฑิตย มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/041/324_1.PDF ตั้งตำแหน่งพระสงฆ], เล่ม 4, หน้า 325</ref>
ผู้ใช้นิรนาม