ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพาวดี เมฆสวรรค์"

[[หมวดหมู่:บุคคลผู้ได้รับรางวัลครุฑทองคำ]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและการสื่อสารสังคมไทย]]
[[หมวดหมู่:รองนายกรัฐมนตรีไทย]]
54,139

การแก้ไข