ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอาจารย์ดี ฉนฺโน"

อ้างอิง
(อ้างอิง)
* ภาพพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดดอนธาตุ : งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560. http://www.lib2.ubu.ac.th/isaninfo/?p=2949
 
{{เรียงลำดับ|ดี}}
{{อายุขัย|2435|2502}}
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย]]
[[หมวดหมู่:สายพระป่าในประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดอุบลราชธานี‎‎]]
 
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม