ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอาจารย์ดี ฉนฺโน"

บรรทัด 79:
 
== อ้างอิง ==
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = ปรมินทร์ แสงศักดิ์สิทธารถ| ชื่อหนังสือ = พระอาจารย์ดี ฉันโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทราราม บ้านกุกแห่ อำเภอเลิกนกทา จังวัดยโสธร| จำ]นวนหน้าจำนวนหน้า =153}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = คณะศรัทธาและศิษย์นุศิษย์| ชื่อหนังสือ = ร่มเย็น ร่มธรรม พระครูสุนทร์ศีลขันธ์ (สิงห์ทอง ปภากโร) | จำนวนหน้า =278}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = จงดี ภิรมย์ไชย| ชื่อหนังสือ = ประวัติวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) | จำนวนหน้า = 75}}
ผู้ใช้นิรนาม